Άλλα Qi gong που θα μπορούσατε να δοκιμάσετε:

Για βελτίωση του ανοσοποιητικού.

Για εκτόνωση του στρες και της έντασεις

Διαβάστε εδώ