Ιστορία και Στόχοι

Φωτογραφίες από το χώρο μας... και όχι μόνο!


Ανοιχτό Σχολείο 1

Ο χώρος μας στην Παιανία

Περισσότερες φωτογραφίες εδώ
συνεργασίες

Συνεργασίες με άλλους οργανισμούς

Περισσότερες φωτογραφίες εδώ