Συνεργάτες Ανοιχτού Σχολείου : Στεφανάκου Άννα , Εκπαιδευτικός