Συνεργάτες Ανοιχτού Σχολείου :Στεφανάκου-Ρεκλείτη Βαρβάρα , Οικογενειακή Ψυχοθεραπεύτρια, Ψυχοθεραπεύτρια Ομάδας