Συνεργάτες Ανοιχτού Σχολείου :Πολυχρόνη-Giannino Παναγιώτα , Shiatsu practitioner